Ga naar de inhoud


FAQ

Een overzicht van de meest gestelde vragen die wij van u krijgen:

Jawel, sinds 1 september 2009 is elke gebruiker verplicht zijn alarmsysteem te laten registreren via de site www.policeonweb.be.
Aandacht: dit hoeft niet wanneer het alarmsysteem in verbindig staat met een alarmcentrale (dispatching). In dit geval voert de alarmcentrale (dispatching) automatisch door.
Jawel, sinds 1 september 2009 is elke gebruiker verplicht zijn alarmsysteem te laten registreren via de site www.policeonweb.be.

U vindt alle nuttige informatie inzake het registreren terug onder het menu" Wetgeving > Hoe uw alarmsysteem aangeven".
U kunt uw code steeds programmeren of wijzigen via uw systeem. Om dit correct uit te voeren raadpleegt u best de gebruiksaanwijzing van uw systeem.

Voor installaties met een onderhoudscontract én die aangesloten zijn met een modem, kunt u beroep doen op onze technische permanentie. Wij voeren de programmering dan uit via de modem. Programmering via modem is enkel mogelijk tijdens de kantooruren.
De functie ‘probleem’ signaleert een technisch probleem van uw systeem. Om de oorzaak hiervan te kennen, raadpleegt u best de gebruiksaanwijzing van uw systeem.

Voor installaties met een onderhoudscontract die verbonden zijn met een modem, kan een beroep gedaan worden op onze technische permanentie.
Indien u uw gebruiksaanwijzing niet meer terugvindt, dan kunt u deze schriftelijk of telefonisch aanvragen bij onze diensten, tijdens de kantooruren.
De instructies voor de alarmcentrale kunnen enkel schriftelijk per post, per fax (02 734 77 80) of via e-mail (vag.info@vag-security.be) worden aangepast. We moeten altijd de identiteit van de afzender kunnen verifiëren aan de hand van een identificatiebewijs. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen kan geen enkele aanpassing telefonisch worden aanvaard. U dient rekening te houden met een termijn van minimum 24 werkuren vooraleer de aanpassingen van de instructies effectief zijn.
Normaal gezien kan elke alarminstallatie worden aangesloten op onze alarmcentrale. Dit gebeurt via de in uw centrale geïntegreerde modem, of in sommige gevallen door toevoeging van een modemkaart. Hiervoor is een telefoonlijn nodig op de plaats van installatie en de aansluiting van uw installatie op die telefoonlijn. U neemt best contact op met onze diensten tijdens de kantooruren zodat we kunnen bepalen of uw installatie al dan niet voorzien is van deze modem (voor de meeste systemen, geïnstalleerd na 1990, is dit het geval) en we u de nodige documenten kunnen overmaken om gebruik te maken van deze dienst. U geniet bovendien een belastingvermindering wanneer u voor deze dienst kiest.
Het onderhoud van uw installatie gebeurt elk jaar in dezelfde periode. Voor een nieuwe installatie is een onderhoud voorzien ongeveer 8 maanden na de inwerkingstelling. Vóór elk onderhoud sturen we een brief met vermelding van de datum en het uur van ons bezoek (in blokken van twee uur, bijvoorbeeld tussen 9 en 11 uuur, tussen 10 en 12 uur, ...). Indien de voorgestelde datum of het uur niet schikken, dan kunt u het document altijd terugsturen en andere data voorstellen. Wij proberen, voor zover mogelijk, aan uw vraag tegemoet te komen. U kunt ook telefonisch een aanpassing vragen tijdens de kantooruren.
U kunt onze technische dienst 24/24 uur bereiken op het nummer 070 233 215.
OPGELET: onze technische dienst geeft prioriteit aan klanten met een onderhoudscontract. Voor oproepen van klanten zonder onderhoudscontract kunnen kosten worden gefactureerd.
Elke nieuw systeem dat door ons bedrijf wordt geïnstalleerd, krijgt een INCERT-conformiteitsverklaring. Voor installaties die dateren van voor de INCERT-norm van kracht was, vraagt u best eerst aan uw verzekeraar aan welke risiconiveau uw installatie moet beantwoorden. Gelieve ons deze gevraagde risiconiveau te bezorgen zodat wij kunnen verifiëren of deze overeenkomt met de oorspronkelijke installatie en wij uw vraag verder kunnen behandelen.
Aan de installatie van een alarmsysteem gaat steeds een studie van diverse factoren (plaatsbepaling, type risico, bewoning, enz.) vooraf, net als een gesprek met onze commerciële dienst. Ideaal is om de plaats van de toestellen al op het plan vast te leggen en de bekabeling tegelijk met de elektriciteitswerken uit te voeren. Het is ook gemakkelijker om tijdens de bouwfase de magnetische contacten in het raamwerk in te bouwen.
Onze commerciële dienst kan u uitgebreid advies geven over dit onderwerp. U kunt deze dienst bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 02 733 11 44.
Alle elementen van een alarminstallatie zijn beschermd tegen sabotage. Wanneer u een kabel doorknipt of een toestel opent zal de installatie een alarm doen afgaan. Het zal daarna niet meer mogelijk zijn om uw alarmsysteem terug aan te zetten. Onze technische dienst zal moeten tussenkomen om te controleren en een ‘reset’ van het systeem uit te voeren. Het is dus uiterst belangrijk om, vooraleer de werken van start gaan, onze technische dienst te vragen om de desbetreffende apparaten uit te schakelen.
Na een 'sabotage'-alarm zal u uw systeem niet opnieuw kunnen aanzetten. Onze technische dienst zal moeten tussenkomen en een ‘reset’ uitvoeren van het systeem.
Uw installatie beschikt over een noodbatterij die een stroomonderbreking van een 230V-netwerk kan overbruggen. Deze batterij kan in theorie minimum 24 uur autonoom werken. Toch is het aan te raden de stroomonderbreking zo kort mogelijk te houden. Indien deze te lang duurt, moet de noodbatterij mogelijks worden vervangen door onze technische dienst.
De technici van onze alarmcentrale zullen de stroompanne enkel behandelen indien deze langer dan 1 uur duurt. Een stroompanne tussen 22 en 8 uur 's morgens zal enkel worden behandeld indien de panne om 8 uur nog niet is hersteld. De noodbatterij van uw installatie is er namelijk op voorzien om stroompannes te overbruggen. We hoeven u niet te wekken om u te melden dat er een stroompanne is op uw installatie. Opgepast: de bewaking 230V houdt enkel de voeding van uw alarminstallatie in het oog en geen enkele andere uitrusting, tenzij dit anders werd gevraagd bij de installatie of bij de aanpassingen van instructies. U kunt uw instructies hierover altijd wijzigen. (zie vraag vier).
U kunt het document downloaden op de pagina 'Fiscaliteit'. U vult dit formulier in en stuurt het ons terug zodat onze administratieve dienst er de verplichte wettelijke bepalingen in kan opnemen. Vervolgens sturen wij u dit document op en kunt u dit bij uw fiscale aangifte voegen.
Er bestaan inderdaad detectoren die de aanwezigheid van kleine dieren accepteren. Aan dit type detector zijn specifieke installatievoorwaarden verbonden. Er is dan ook vooraf een bezoek ter plaatse nodig. Dit bezoek moet de goede werking van de detector verzekeren, zonder dat deze ontregeld wordt door kleine dieren. Via het nummer 02 733 11 44 helpt onze commerciële dienst u graag verder met meer uitgebreide informatie over dit onderwerp (enkel tijdens de kantooruren).
Een optische detector kan in werking treden bij een grote hoeveelheid stof. Het is dus essentieel om dit type detector af te schermen indien de werken veel stof met zich meebrengen. Een thermische detector wordt niet beïnvloed door stof maar het is toch aangeraden om deze af te dekken tijdens de duur van de werken.
U kunt een ‘reset’ van de detector uitvoeren. Deze bewerking hangt af van het type centrale waarop uw detector is aangesloten. U kunt hiervoor de gebruiksaanwijziging van uw installatie raadplegen.