Ga naar de inhoud


Disclaimer

© VAG Security Systems draagt er zorg voor dat de verstrekte informatie via haar website juist is. Zowel op de datum van publicatie, als bij elke regelmatig uitgevoerde update. Toch kan VAG Security Systems onmogelijk garanderen dat deze informatie volledig, juist en geactualiseerd is. VAG Security Systems kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor het verlies van gegevens – wat hiervan ook de oorzaak mag zijn – voortvloeiend uit het gebruik van eender welke informatie die via de site van VAG Security Systems werd verkregen. De documenten mogen slechts worden gekopieerd met het oog op het inwinnen van informatie, terwijl deze kopie uitsluitend bestemd mag zijn voor persoonlijk gebruik.

PRIVACY POLICY

VAG-security hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Indien u dit wenst kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking en nieuwsberichten van VAG-Security. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden.
 
AUTEURSRECHTEN
 
© VAG Security Services
Teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van deze site zijn beschermd door de internationale wetgeving op de auteursrechten. Elke kopie, aanpassing, vertaling, herschikking of wijziging van de volledige site of delen ervan, onder welke vorm of met welke middelen ook – elektronisch of andere – is te stelligste verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.
 
VAG Security Services: Juridische vorm: bvba – btw / Ondernemingsnummer : 0419890531